Your cart
Pinya #5 Necklace

Pinya #5 Necklace

€22.00
This beautiful necklace is unique and no two are alike. Pinya Joies are designed and produced since 2014 by Gloria Regal, a multidisciplinary artist from Mallorca.

Size:
- Total lenght: 14.2 in / 36 cm

Materials:
- Wood, stone, marble, nylon and brass.

Production:
- Designed and produced in Mallorca, Spain.

In Amenamen we believe in well done things and every piece we offer is delicately made by hand but due to manual manufacturing process, form, dimensions, color and finishes may vary slightly. It is not a defect, we believe this is the beauty of it: every piece is unique!
Cadascún d'aquests preciosos collars és únic i no n'hi cap d'igual. Ha estat dissenyat i fet a mà per Gloria Regal, l'artista multidisciplinar mallorquina que des del 2014 està al capdavant de Pinya Joies.

Mesures:
- Llargària total: 36 cm

Materials:
- Fusta, pedra, marbre, niló i llautó.

Producció:
- Dissenyat i produït a Mallorca, Espanya.

A Amenamen creim en les coses ben fetes i cada peça que oferim està delicadament realitzada a mà, però degut al procés manual de manufactura tant forma, mesures, color i acabats poden variar lleugerament. No és un defecte, pensam que és una virtut: cada peça és única!
Cada uno de estos preciosos collares es único e irrepetible. Ha sido diseñado y hecho a mano por Gloria Regal, la artista multidisciplinar mallorquina que desde el 2014 está al frente de Pinya Joies.

Medidas:
- Largura total: 36 cm

Materiales:
- Madera, piedra, mármol, nilón y latón.

Producción:
- Diseñado y producido en Mallorca, España.

En Amenamen creemos en las cosas bien hechas y cada pieza que ofrecemos está delicadamente realizada a mano, pero debido al proceso manual de manufactura tanto forma, medidas, color y acabados pueden variar ligeramente. No es un defecto, pensamos que es una virtud: ¡cada pieza es única!