Your cart
Pocket S Wallet
Pocket S Wallet
Pocket S Wallet

Pocket S Wallet

€22.00
This everyday multiuse zip bag it's perfect for cards, coins and more. Pijama items are designed and manufactured in a small studio, born in 2006 in Milan from the idea to give into abandoned fabric stocks a new life.

Size:
- Width: 5.1 in / 13 cm
- Height: 3.5 in / 9 cm
- Strap length: 4.3 in / 11 cm

Materials:
- Cotton fabric, neoprene fabric and nylon zipper.

Production:
- Designed and produced in Milan, Italy.

Care:
- Hand wash only.

In Amenamen we believe in well done things and every piece we offer is delicately made by hand but due to manual manufacturing process, form, dimensions, color and finishes may vary slightly. It is not a defect, we believe this is the beauty of it: every piece is unique!
Aquesta cartera d'ús diari és perfecta per a guardar totes les targetes, monedes i altres. Els artícles de Pijama són dissenyats i produïts en un petit taller, sorgit a Milà al 2006 a partir de la idea de donar una nova vida als estocs de teles abandonats.

Mesures:
- Amplada: 13 cm
- Alçada: 9 cm
- Llargària de la cinta: 11 cm

Materials:
- Cotó, neoprè i cremallera de niló.

Producció:
- Dissenyada i produïda a Milà, Itàlia.

Cura:
- Netejau-la només a mà.

A Amenamen creim en les coses ben fetes i cada peça que oferim està delicadament realitzada a mà, però degut al procés manual de manufactura tant forma, mesures, color i acabats poden variar lleugerament. No és un defecte, pensam que és una virtut: cada peça és única!
Esta cartera de uso diario es perfecta para guardar todas las tarjetas, monedas y demás. Los artículos de Pijama están diseñados y producidos en un pequeño taller, surgido en Milán en 2006 a partir de la idea de dar una nueva vida al los stocks de telas abandonados.

Medidas:
- Anchura: 13 cm
- Altura: 9 cm
- Largo de la cinta: 11 cm

Materiales:
- Algodón, neopreno y cremallera de nilón.

Producción:
- Diseñada y producida en Milán, Italia.

Cuidados:
- Lavar únicamente a mano.

En Amenamen creemos en las cosas bien hechas y cada pieza que ofrecemos está delicadamente realizada a mano, pero debido al proceso manual de manufactura tanto forma, medidas, color y acabados pueden variar ligeramente. No es un defecto, pensamos que es una virtud: ¡cada pieza es única!