Your cart
iPad mini Case
iPad mini Case
iPad mini Case

iPad mini Case

€34.00
This case design beautifully complements the streamlined form of your iPad mini or tablet, while its lining helps prevent scratches and bumps. Pijama items are designed and manufactured in a small studio, born in 2006 in Milan from the idea to give into abandoned fabric stocks a new life.

Maximum tablet size:
- Width: 8 in / 20,3 cm
- Height: 0.3 in / 0,7 cm
- Depth: 5.3 in / 13,4 cm

Materials:
- Cotton fabric, neoprene fabric and nylon zipper.

Production:
- Designed and produced in Milan, Italy.

Care:
- Hand wash only.

In Amenamen we believe in well done things and every piece we offer is delicately made by hand but due to manual manufacturing process, form, dimensions, color and finishes may vary slightly. It is not a defect, we believe this is the beauty of it: every piece is unique!
El disseny d'aquesta funda combina a la perfecció amb l'estil del teu iPad mini o tauleta, a l'hora que el seu folre el protegeix de cops i rascades. Els artícles de Pijama són dissenyats i produïts en un petit taller, sorgit a Milà al 2006 a partir de la idea de donar una nova vida als estocs de teles abandonats.

Mesures màximes de la tauleta:
- Amplada: 20,3 cm
- Alçada: 0,7 cm
- Profunditat: 13,4 cm

Materials:
- Cotó, neoprè i cremallera de niló.

Producció:
- Dissenyada i produïda a Milà, Itàlia.

Cura:
- Netejau-la només a mà.

A Amenamen creim en les coses ben fetes i cada peça que oferim està delicadament realitzada a mà, però degut al procés manual de manufactura tant forma, mesures, color i acabats poden variar lleugerament. No és un defecte, pensam que és una virtut: cada peça és única!
El diseño de esta funda combina a la perfección con el estilo de tu iPad mini o tableta, a la vez que su forro lo protege de golpes y rasguños. Los artículos de Pijama están diseñados y producidos en un pequeño taller, surgido en Milán en 2006 a partir de la idea de dar una nueva vida al los stocks de telas abandonados.

Medidas máximas de la tableta:
- Anchura: 20,3 cm
- Altura: 0,7 cm
- Profundidad: 13,4 cm

Materiales:
- Algodón, neopreno y cremallera de nilón.

Producción:
- Diseñada y producida en Milán, Italia.

Cuidados:
- Lavar únicamente a mano.

En Amenamen creemos en las cosas bien hechas y cada pieza que ofrecemos está delicadamente realizada a mano, pero debido al proceso manual de manufactura tanto forma, medidas, color y acabados pueden variar ligeramente. No es un defecto, pensamos que es una virtud: ¡cada pieza es única!