Your cart

Learn more about AmenamenAbout us

We are Amenamen, a family design and production studio of handmade ceramics located in the middle of the Mediterranean, on the island of Mallorca. Amenamen born at the end of 2014 in Pòrtol, a small town with a pottery manufacture tradition dating back to the end of the XVII century, from where we proudly made every piece with high quality materials and all the care they deserve.


Process

In Amenamen we made by hand all our pieces one by one, from start to finish. Using only traditional techniques, we shape delicate objects on the potters wheel, we let them dry, and then we decorate them with our hands and fire them as our ancestors did.


Inspiration

The scenery, serenity, simplicity, the quietness of our land and the freshness of our sea, permeates every piece we made.


Commitment

Update a traditional craft, promote local, fair and sustainable trade are our goals.


Shop

On December 2014 we opened our first shop in Palma. A beautiful space where we show our creations and where you find our curated selection of handmade design goods.


Nosaltres

Amenamen és un estudi familiar de disseny i fabricació de peces de ceràmica fetes a mà. Amenamen neix a finals de 2014 de la unió d'Amengual i Amengual, dues de les famílies d'ollers més antigues de Pòrtol, un petit poble situat enmig de l'illa de Mallorca amb una tradició en la manufactura del fang que es remunta a finals del segle XVII.


Procés

A Amenamen dissenyam i produïm totes les nostres peces una a una i de principi a final. Utilitzant exclusivament tècniques tradicionals, tornejam l'argila per a donar forma a delicats objectes que deixam eixugar a l'aire, els decoram amb les nostres mans i els coem talment com ho feien els nostres avantpassats.


Inspiració

El paisatge, la serenitat, la senzillesa, el caràcter tranquil de la nostra terra i la frescor de la nostra mar impregna cada una de les peces.


Compromís

Actualitzar i posar en valor un ofici tradicional, promovent l'economia de proximitat, justa amb les persones i responsable amb el medi ambient són els nostres objectius.


Botiga

El desembre de 2014 obrirem la nostra primera botiga al centre de Palma, un espai cuidat al detall on a més a més de trobar les nostres peces de producció pròpia, oferim una cuidada selecció d'artícles de disseny local, sostenible i de comerç just.


Nosotros

Amenamen es un estudio familiar de diseño y fabricación de piezas de cerámica hechas a mano. Amenamen nace a finales de 2014 de la unión de Amengual y Amengual, dos de las familias de alfareros más antiguas de Pòrtol, un pequeño pueblo situado en medio de la isla de Mallorca con una tradición en la manufactura del barro que se remonta a finales del siglo XVII.


Proceso

En Amenamen diseñamos y producimos todas nuestras piezas una a una y de principio a fin. Utilizando exclusivamente técnicas tradicionales, torneamos la arcilla para dar forma a delicados objetos que dejamos secar al aire, los decoramos con nuestras manos y los cocemos como lo hacían nuestros antepasados.


Inspiración

El paisaje, la serenidad, la sencillez, el carácter tranquilo de nuestra tierra y la frescura de nuestro mar impregna cada una de las piezas.


Compromiso

Actualizar y poner en valor un oficio tradicional, promoviendo la economia de proximidad, justa con las personas y responsable con el medio ambiente son nuestros objetivos.


Tienda

En diciembre de 2014 abrimos nuestra primera tienda en el centro de Palma, un espacio cuidado al detalle donde además de encontrar nuestras piezas de producción propia, ofrecemos una cuidada selección de artículos de diseño local, sostenible y de comercio justo.